1

ใบรับรอง

3

เราได้รับรางวัล บริษัท ขั้นสูงในปี 2556

2

เราได้รับรางวัล บริษัท ที่ซื่อสัตย์ในปี 2558

4

เราได้รับรางวัล บริษัท ธุรกิจสุจริตในปี 2559

1

เราได้รับรางวัลจาก Shenxian Entrepreneurs Association